Propera edició Premis Innovacat 2018

Protect Paret
Sentfores- Vic. Pannells protectors
El protect-paret és un pannell decoratiu protector de parets destinat a protegir els espais de l'habitatge on s'hi desenvolupa l'activitat del nen. Es tracta d'un pòster (dibuix) plastificat i contra encolat pel darrera amb un tipus de cartró no massa pesant.
Aquest pannell es caracteritza per:
• Protegir les parets de cops i brutícia
• Protegir al nen de possibles impactes contra la paret - efecte amortidor
• Caràcter didàctic i infantil
• Fàcil neteja
• Fàcil instal•lació mitjançant adhesiu de doble cara incorporat
• Objecte decoratiu
 JOSEP ANTONI ESTURI BIRLAIN
Tel 938894695


 

Avís legal

Premis Innovacat
Oficina de Promoció Econòmica (OPE)
Plaça Dalt Vila 1, 3a planta
08560 Manlleu (Barcelona)
T 93 851 50 22
Organitzadors i Col·laboradors default