Això no és
una pedra
Premis Innovacat
2020
Premis

Convocatòria oberta
fins el 30 d’abril de 2020 a les 14 h

Descarregar les bases

Premi Empresa Jove

Premi a l’empresa innovadora de fins a 5 anys d’activitat amb una dotació econòmica de 12.000€

 

Premi Empresa Avança

Premi a l’empresa de més de 5 anys d’activitat que destaqui per la seva trajectòria i capacitat d’adaptació als canvis i a les noves oportunitats, amb una dotació econòmica de 20.000€

 

 

El jurat es reserva el dret d’atorgar un accèssit per a cada categoria, valorat en 5.000€ cadascun.

 

 

Assessorament Innovacat

Pla d’acompanyament en la gestió empresarial de 20 hores de consultoria de la mà d’un professional expert. En total, s’atorgaran 5 plans d’acompanyament.

 

 

Per tal de classificar l’empresa a la categoria Jove o Avança, es prendrà la data d’inici d’activitat de l’empresa. S’entendrà com a data d’inici d’activitat la que consti com a data d’alta a la declaració censal d’Hisenda de l’activitat principal de l’empresa. En cas de canvi de forma jurídica, es considerarà data d’inici d’activitat la primera sempre i que es mantingui la mateixa activitat inicial o es justifiqui que no hi ha canvis substancials.

Avís legal

Premis Innovacat
Oficina de Promoció Econòmica (OPE)
Plaça Dalt Vila 1, 3a planta
08560 Manlleu (Barcelona)
T 93 851 50 22
Organitzadors i Col·laboradors Bonpreu Casa Terradellas Esbelt Girbau Isern Quadpack Seidor Diputació Barcelona default